O NAMA

Poliklinika "Dr. Šabić"

Poliklinika ”Dr. Šabić”

Poliklinika ”Dr. Šabić” je zdravstvena ustanova koja je osmišljena i osnovana 2003. godine kao privatna zdravstvena ustanova specijalizirana za sve medicinske usluge u koje je uključen vrhunski tim specijalista sa laboratorijem i fizikalnom terapijom.

Maksimalna usmjerenost prema pacijentu, uz naglasak na vrhunsku opremljenost i raspoloživost preventivnih i neinvazivnih dijagnostičkih metoda pruža mogućnost rane detekcije i liječenja velikog broja oboljenja. U skladu sa razvojem medicine u svijetu, te velikim napretkom u liječenju bolesti Poliklinika ”Dr Šabić” u svim segmentima ne zaostaje za najrenomiranijim inozemnim poliklinikama.

Opremljena je sofisticiranom opremom koja osigurava visok stupanj samostalnosti u dijagnostici, liječenju i praćenju bolesti te mogučnošću obavljanja operativnih zahvata.

Visoko kvalificiran i uigran tim medicinskih profesionalaca sa dugogodišnjim stručnim radom, te posebnom edukacijom i uspjesima u svjetskoj medicini, daje sigurnost svakom bolesniku u pristupu, načinu liječenja, rehabilitaciji i savjetovanju iz ortopedije i traumatologije, interne medicine (kardiologija, hematologija, nefrologija, dijabetologija, angiologija, endokrinologija, gastroenterologija i dr.), uz dijagnostike, lab dijagnostike i fizikalne medicine i rehabilitacije.

U Poliklinici trenutno imamo osam uposlenika stalno zaposlenih, od kojih su pet uposlenika visoke stručne spreme (tri doktora specijalista, dipl. fizioterapeut i dipl. biolog) i tri uposlenika srednje stručne spreme (dvije medicinske sestre i jedan fizioterapeut). Pored stalno uposlenih imamo i brojne saradnike. Svaki uposlenik poliklinike prošao je posebnu obuku za rad i samim time aktivno pridonosi svojim ljudskim karakteristikama i profesionalnim sposobnostima.

Preventivnim djelovanjem i ranim otkrivanjem poremećaja u organizmu, vraća se harmonija u vaš život.

 


“MI SMO TU ZBOG VAS”

Sve informacije o pregledima, terminima i ljekarima koji ih obavljaju
možete dobiti na naše tel: 032 44 22 00 ; 032 44 22 01.

AMBULANTA – ORTOPEDIJA, TRAUMATOLOGIJA I HIRURGIJA

AMBULANTA – FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

AMBULANTA – INTERNA MEDICINA

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA