KOLOR DOPLER VENA I ARTERIJA

Kolor dopler krvnih sudova vrata

 

Kolor dopler krvnih sudova vrata ultrazvučna je pretraga koja omogućuje neinvazivan prikaz krvnih sudova vrata i analizu zida krvnih sudova te može uputiti na prisustvo plaka i suženje krvnih sudova.
Primenjuje se kod pacijenata koji su imali slabost i trnjenje polovine tijela, gubitak vida u polovinama vidnog polja, gubitak osjećaja u polovini tijela te vrtoglavica.
Ovim pregledom se obezbeđuje grupa informacija koja će usmjeriti pacijenta ka dopunskoj dijagnostici i liječenju. Pregled se savjetuje kod svih pacijenata koji boluju od povišenog krvnog pritiska, šećerne bolesti, pušača i povišenih
masnoća u krvi.
Priprema za kolor dopler krvnih sudova vrata nije potrebna.

 

 

 

Kolor dopler donjih ekstremiteta

Kolor dopler donjih ekstremiteta bezbolan je i bezopasan (neinvazivan) ultrazvučni pregled krvnih sudova nogu.
Ukoliko je oštećenje prisutno, određujemo i stepen poremećaja.

 

 

 

 

 

Najčešće indikacije za kolor dopler donjih ekstremiteta su:

 

  • proširene vene
  • otok nogu, promjene u boji kože
  • povrede
  • priprema za operaciju vena, postoperativno praćenje
  • bol pri hodu
  • u rizičnu grupu spadaju pacijenti sa povišenim pritiskom, dijabetesom, arteroskleroza, pušači…

 

Priprema za kolor dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta nije potrebna.

Kolor dopler gornjih ekstremiteta je ultrazvučna metoda kojom se omogućava simultani prikaz krvnog protoka i građe krvnih žila.
Patološke promjene prikazuju se kao suženje ili potpuno začepljenje arterije, što je najčešće kod ateroskleroze ili tromboze vena.

Ponijeti sa sobom ranije nalaze i slike, nalaze krvi te nalaze o bolesti od koje se liječite ili nalaze u vezi sa sadašnjim tegobama!!!


“MI SMO TU ZBOG VAS”

Sve informacije o pregledima, terminima i ljekarima koji ih obavljaju
možete dobiti na naše tel: 032 44 22 00 ; 032 44 22 01.

AMBULANTA – ORTOPEDIJA, TRAUMATOLOGIJA I HIRURGIJA

AMBULANTA – FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

AMBULANTA – INTERNA MEDICINA

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA