ELEKTROMIONEUROGRAM (EMNG)

 

Dijagnostika aktivnosti mišića i nerava sa utvrđivanjem nivoa, stepena i rasprostranjenosti lezija, dijagnostika povrede perifernog nervnog sistema te oboljenja i povreda moždanih nerava.

 
ELEKTROMIONEUROGRAM (EMNG)

 
Jeste elektrodijagnostička metoda kojom se ispituje električna aktivnost mišića i nerava sa mogučnošću utvrđivanja nivoa, stepena i rasprostranjenosti lezije.

 

Pregled traje od 30-45 minuta i može biti manje ili više neprijatan. Ispitivanje se vrši na tehnološki visoko kompjuterizovanim aparatima pri čemu se obično prvo isituje provodljivost perifernih nerava, motornih i/ili senzitivnih. To ispitivanje se vrši najčešće perkutanim elektrodama (kroz kožu), dok se za ispitivanje mišića po pravilu koriste sterilne iglene elektrode. Pregled se radi u svim uzrastima. Ukoliko je pacijent dijete poželjno je prisustvo jednog roditelja.

 

Indikacije za elektormiografski pregled su oboljenja ili sumnja na oboljenja:

 

  • Radikulopatije – EMNG pruža dragocjene podatke o nivou i stepenu oštećenja, najčešće lumbosakralnih ili cervikalnih radiksa (jedan od osnovnih kriterija za postavljanje indikacije za hirurški tretman i procjenu uspješnosti istog).
  • Fokalne neuropatije – traumatska oštećenja nerava, kompresija nerva u dužem vremenskom periodu (npr. paraliza spavanja n radijalisa),uklještenje (entrapment) nerva u fibroznom ili koštanom kanalu ili između fibroznih traka i kostiju (npr. Carpal tunnel sy), infarkt, tumor ili infekcija nerva, pareza facijalisa (Blink reflex).
  • Metaboličke polineuropatije – dijabetesne, uremijske ili etilne.
  • Demijelinizirajuće neuropatije – akutni idiopatski demijelinizirajući poliradikuloneuritis AIDP (Guillaim Barré sy) i CIDP.
  • Hereditarne polineuropatije – HSMP (Morbus Charcot – Marie- Tooth)
  • Pleksopatije – Brahijalne (pareza PB pri rođenju, radijaciona plexopatija, sindrom gornje torakalne aperture TOS i td.), lumbosakralne (traumatske, jatrogene i td.).
  • Obiljenja i oštećenja motornog neurona – sclerosis amyotrophica lateralis (ALS), spinalno mišićna atrofija (SMA) itd.
  • Miopatije – mišićne distrofije (Dűchenne), polimiositisi, dermatomiositisi, miotonične distrofije
  • Myastheneia gravis i miastenični sindromi – test neuromišićne transmisije

 

Optimalno vrijeme za EMNG pregled u većini slučajeva je tri sedmicenakon početka simptoma, a zbog razvoja   elektrofiziološke slike oboljenja ili povrede.

 

Kabinet raspolaže EMNG aparatom novije generacije, a EMG-a se izvodi sterilnim iglenim elektrodama za jednokratnu upotrebu.


“MI SMO TU ZBOG VAS”

Sve informacije o pregledima, terminima i ljekarima koji ih obavljaju
možete dobiti na naše tel: 032 44 22 00 ; 032 44 22 01.

AMBULANTA – ORTOPEDIJA, TRAUMATOLOGIJA I HIRURGIJA

AMBULANTA – FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

AMBULANTA – INTERNA MEDICINA

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA